Ornaris Ausstellerabend 2019

Mir fröie üs sehr, Öich am

Sunntig, 13. Januar 2019, am 18.15, i dr BärnExpo im Restorant Henri’s

z’begrüesse. Bitte mäudet nech bis spätischtens am 4. Januar 2019 ah.

Gärn chöit Dir ou Öii Arbeitsgschpänli mitnäh. Gäbet drzue eifach iri Näme bir Aamäudig a. Einisch abgschickt, isch d’ Aamäudig verbindlech.

 

 

Mir fröie üs uf Öich. E härzleche Gruess

Öies ORNARIS-Team